تماس با ما

سپهر سیر سفیران همواره تاکید ویژه‌ای بر تعامل و ارتباط دوطرفه با شما همراهان عزیز دارد

تیم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ما در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕوی ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎی مختلف است

  پاسخ شما به سوال ؟ 5 + 2


  شعبه ایران

  دفتر مرکزی رشت :
  گلسار، نبش بلوار اصفهان
  شماره تلفن :
  013-33733132
  شماره پشتیبانی :
  09117323132
  شعبه دوم رشت :
  منظریه – رو به روی دانشگاه علوم پایه
  شماره تلفن :
  013-33369134
  شماره پشتیبانی :
  09118175752
  شعبه بندر انزلی :
  بلوار تکاوران – انزل پرواز
  شماره تلفن :
  013-43512141
  شماره پشتیبانی :
  09190285753
  شعبه فرودگاه :
  ترمینال 2 فرودگاه بین المللی سردار جنگل – غرفه 13
  شماره تلفن :
  013-33723200
  شماره پشتیبانی :
  09115656468

  شعبه تورنتو

  آدرس :
  2000.2sheppard Ave, North York, Ontario, M2N5Y7
  شماره تلفن :
  446-7476(647)1+

  شبکه های اجتماعی